Strefa mieszkańca

Informacja wojewody śląskiego

W związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium kraju.

Zdjęcie przedstawia dzika
fot. pixabay

W związku z występowaniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) istnieje konieczność podejmowania w województwie śląskim działań zapobiegawczych, zmierzających do eliminacji wirusa, poprzez usuwanie ze środowiska martwych dzików, potencjalnie zakażonych ASF. Ścisłe przestrzeganie poniższych zasad zminimalizuje ryzyko ewentualnego rozprzestrzenienia się choroby, w tym ryzyko wprowadzenia ASF do gospodarstw, w których utrzymywane są świnie.
W przypadku znalezienia martwego dzika lub dzików należy:

  • dokonać zgłoszenia o znalezieniu padłych dzików, które przyjmowane są całodobowo przez powiatowe Centra Zarządzania Kryzysowego (PCZK), działające na podstawie art. 18 ustawy o zarzadzaniu kryzysowym  z dnia 26 kwietnia 2007r.  
  • zgłoszenia można kierować również za pośrednictwem numeru 112.

Pozostałe aktualności

Wszystkie aktualności

Polecamy