Dla mieszkańca

Sołectwa mają szanse na dodatkowe środki

Można zdobyć nawet 60 tysięcy złotych!

logo Województwo Śląskiego

Aktywizacja społeczna mieszkańców, działania kulturalne, zagospodarowanie miejsc publicznych, rozwój turystyki, sportu czy krajoznastwa. Między innymi na takie działania mogą realizować sołectwa dzięki środkom z "Inicjatywy Sołeckiej" w 2021 roku. To konkurs zorganizowany przez Urząd Marszałkowski województwa śląskiego. Dokładna lista zadań, jakie mogą realizować sołectwa dzięki tym środkom, dostępna jest w regulaminie.

Sołectwa z województwa śląskiego mogą aplikować o środki na swoje projekty za pomocą gminy. Ich wnioski muszą dotyczyć zadań jednoetapowych, których realizacja musi zakończyć się 11 października.

Nabór wniosków w tym roku trwa do 7 maja (decyduje data stempla pocztowego nadania wniosku).

Maksymalna kwota pomocy finansowej dla gminy wynosi 60.000,00 zł.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.slaskie.pl/content/konkurs_inicjatywa-solecka


Pozostałe aktualności

Wszystkie aktualności
Polecamy