Strefa mieszkańca

Jak segregować odpady z papieru

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych powstających w naszych gospodarstwach domowych jest obowiązkowa.

Niebieski pojemnik na papier
fot. Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

Mimo tego, nadal wiele osób nie przestrzega podstawowych zasad obowiązujących w tym zakresie, narażając tym samym innych - segregujących odpady - na wyższą opłatę z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Dlatego też do znudzenia przypominać będziemy w kolejnych artykułach o obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Tym razem skupiamy się na odpadach z papieru.

Zgodnie z zasadami prawidłowej segregacji odpady z papieru wrzucamy do pojemnika bądź worka niebieskiego z napisem „PAPIER”. Trafić tam mogą:

  • opakowania papierowe, tektura, karton,
  • gazety, czasopisma, katalogi,
  • torebki papierowe, papier pakowy,
  • zeszyty, książki,
  • papier do pisania, kartki ksero, listy itp.

Tylko te rodzaje odpadów nadają się do recyklingu, czyli do ponownego wykorzystania.

Przed wrzuceniem należy jednak sprawdzić czy papier nie jest mokry, zatłuszczony lub zanieczyszczony. Najlepiej go złożyć lub zgnieść tak, aby nie zajmował zbyt dużo miejsca.

Do recyklingu przekazać można czysty, odpowiednio posortowany papier – nie może zawierać zanieczyszczeń takich jak resztki jedzenia, plastik, metal i inne śmieci, które sprawiają, że staje się ciężki, a w niektórych przypadkach nawet niemożliwy do przetworzenia. Ponadto należy pamiętać, że zebrana makulatura musi być sucha.

Droga od pojemnika na śmieci do ponownego wykorzystania jest bardzo długa. Do papierni, w której następuje ponowne przetworzenie, papier dostarczany jest w postaci zbelowanych kostek. W takiej formie papier nigdy nie wyschnie, będzie zagniwał. Zanieczyszczenia mikrobiologiczne spowodują również znaczne pogorszenie jakości papieru.

W przypadku gdy dysponujemy znaczną ilością papieru, wówczas nie musimy go wkładać do pojemnika bądź worka, lecz możemy go luzem dostarczyć do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) przy ulicy Dworowej 17D w Jastrzębiu-Zdroju.

Zbieranie papieru poza pojemnikami/workami jest nieprawidłowe i niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Przykładem takiego działania są liczne kartony znajdujące się na ziemi, obok pojemników przy wielu osiedlowych punktach gromadzenia odpadów. Operatorzy, zajmujący się odbiorem odpadów, często muszą je odsuwać na bok, aby móc opróżnić pojemniki ustawione na nieruchomości. Co niektórych bulwersuje taki stan rzeczy. Jednak trzeba tutaj zwrócić uwagę, że do obowiązków firmy należy odbieranie odpadów zebranych przez użytkowników nieruchomości w sposób określony przepisami prawa. A prawo krajowe stanowi zaś, że odpady z papieru zbiera się odpowiednio w pojemnikach lub w workach koloru niebieskiego z napisem papier. Ustawodawca nie dopuszcza innego sposobu zbierania kartonów przed ich odbiorem z nieruchomości.

Rozrzucone kartony
fot. Urząd Miasta. Zbieranie papieru poza pojemnikami/workami jest nieprawidłowe i niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
Rozrzucone kartony, za nimi pojemnik
fot. Urząd Miasta. Zbieranie papieru poza pojemnikami/workami jest nieprawidłowe i niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
Kartony wciśnięte między pojemniki na śmieci
fot. Urząd Miasta. Zbieranie papieru poza pojemnikami/workami jest nieprawidłowe i niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
Rozrzucone kartony
Rozrzucone kartony, za nimi pojemnik
Kartony wciśnięte między pojemniki na śmieci

 

Musimy mieć świadomość, że zbierając i prawidłowo segregując papier oszczędzamy środowisko i nasze pieniądze. Tona prawidłowo posegregowanej makulatury pozwala zaoszczędzić około 17 drzew. Celuloza z makulatury może zastąpić czystą celulozę, którą uzyskuje się ze ścinanych drzew. Według danych literaturowych z jednej tony makulatury można wykonać 910 kilogramów dobrej jakości papieru.

Recykling tony makulatury to ogromna oszczędność energii (65% oszczędności w stosunku do energii zużywanej w procesie produkcji papieru z włókien pierwotnych) oraz środek redukcji zanieczyszczeń wody (o 35%) i powietrza (o 74%).

Pamiętajmy, prawidłowo segregując papier oszczędzamy środowisko i nasze pieniądze.

 

Przeczytaj jak segregować odpady z papieru


Pozostałe aktualności

Wszystkie aktualności
Polecamy