Dla mieszkańca

Jak zostać rachmistrzem w spisie powszechnym?

Zgłoś się! To szansa na dodatkowy zarobek!

plakat z napisem Tacy ludzie jak Ty zdarzają się raz na dziesięć lat. Trwa nabór na rachmistrza do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Zgłoś się do Urzędu Gminy. Liczymy się dla Polski

Od kwietnia 2021 roku rozpoczyna się pierwszy od dziesięciu lat Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Do przeprowadzenia spisu niezbędni są rachmistrzowie.

Zostało jeszcze kilka dni aby zgłosić swoją kandydaturę. Co należy zrobić? Wypełnić formularz i dostarczyć go do Urzędu Miasta (osobiście, pocztą, przez ePUAP lub mailowo). To wszystko!

Kandydat musi spełniać kilka wymogów:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Co należy do zadań rachmistrza? Przeprowadzanie wywiadów bezpośrednio lub telefonicznie (w zależności od aktualnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19). Za jedną ankietę rachmistrz otrzyma wynagrodzenie 6 złotych brutto.

Oferty można składać do 9 lutego.

Formularz oferty dostępny jest w załączniku.

Kandydat na rachmistrza spisowego może składać dokumenty osobiście w siedzibie Urzędu - pokój 153B lub 157B, I piętro budynek B lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej (wypełniony i odręcznie podpisany skan wniosku) na skrzynkę e-mailową urzędu estolinska@um.jastrzebie.pl lub jdebowy@um.jastrzebie.pl, platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich).

Więcej informacji pod numerem telefonu (32) 47-85-243.


Pozostałe aktualności

Wszystkie aktualności
Polecamy