Strefa mieszkańca

Jastrzębianie nie będą marnować deszczówki!

Choć nabór wniosków o dofinansowanie instalacji zatrzymujących wodę dopiero się zaczął, już 24 mieszkańców zgłosiło się po dotacje.

Zdjęcie poglądowe: mokre kwiaty na łące
fot. Barbara Englender

Na dotacje przeznaczono łącznie 200 tysięcy złotych. 5 tysięcy dofinansowania mogą otrzymać osoby prywatne, a osoby prawne - dziesięć.

O te pieniądze można ubiegać sie, planując wykonanie:

  • podziemnego zbiornika na wody opadowe i roztopowe,
  • naziemnego zamkniętego wolnostojącego zbiornika na wody opadowe i roztopowe,
  • systemu bioretencji,
  • systemu nawadniania terenów zielonych.

Szczegółowych informacji w sprawie dotacji udziela Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, tel. 32 4785 202 oraz 32 4785 148.

Zasady przyznawania dotacji znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wnioski znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.


Pozostałe aktualności

Wszystkie aktualności

Polecamy