Strefa mieszkańca

Jeszcze masz czas zdecydować

Jeszcze do 30 czerwca jest możliwość zagłosowania na projekty złożone w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021.

Plakat budżetu obywatelskiego.

W tegorocznej edycji zgłoszono 76 projektów, 6 wniosków zostało jednak wycofanych przez wnioskodawców. Na liście projektów pozytywnie zaopiniowanych ostatecznie znalazły  się 53 projekty. W siedmiu osiedlach i sołectwach z uwagi na to ze wartość złożonych propozycji przekracza wysokość kwoty przypadającej na konkretną  jednostkę pomocniczą konieczne jest głosowanie. I tak o tym co ma powstać w ich miejscu zamieszkania decydują teraz mieszkańcy sołectw: Bzie, Moszczenica oraz Ruptawa-Cisówka, oraz osiedli Chrobrego, Gwarków, Jastrzębie Górne i Dolne i Zofiówka.

W tym roku, z racji na COVID-19, po raz pierwszy można głosować internetowo.

GŁOSOWANIE INTERNETOWE

Przypominamy, że głosować mogą jedynie mieszkańcy poszczególnych sołectw i osiedli, na projekty z terenu swojej jednostki pomocniczej.

W przypadku głosowania internetowego konieczny jest adres e-mail, na który przesłany zostanie link aktywacyjny. Co ważne, z jednego adresu mailowego może paść tylko jeden głos. Jeśli więc w gospodarstwie domowym jest kilka osób, to każda powinna mieć swój adres e-mailowy.

Jeśli jednak do kogoś nie przemawia głosowanie internetowe, można skorzystać z tradycyjnej, papierowej karty do głosowania, którą po wypełnieniu należy wrzucić do specjalnie oznaczonej urny wystawionej do najbliższego wtorku 30 czerwca przed Urzędem Miasta, w godzinach jego pracy.
Karty dedykowanej konkretnym jednostkom pomocniczym są dostępne w Urzędzie Miasta, na stronie

KARTY DO GŁOSOWANIA

Przypominamy, że karty dostępne będą również w konkretnych terminach w siedzibie zarządu osiedla. Osiedle Zofiówka (siedziba Zarządu Osiedla, ul. Ruchu Oporu 2 A) – 30.06.2020 w godzinach 16:00 – 19:00.

Będzie możliwość nie tylko pobrania drukowanej karty do głosowania, ale również wrzucenia jej do urny.

Urny wystawione były jak do tej pory już w sołectwach Bzie, Ruptawa-Cisówka, Moszczenica oraz osiedlach Chrobrego, Gwarków oraz Jastrzębie Górne i Dolne. Zarówno glosowanie internetowe jak i tradycyjne, za pomocą papierowych kart do glosowania, cieszy się dużą popularnością.

Przypominamy, ze aby glos oddany na papierowej karcie był ważny, musi ona być odpowiednio wypełniona i podpisana.

Pełna lista zadań zgłoszonych zweryfikowanych pozytywnie wraz z informacja o konieczności głosowania znajduje się poniżej:


Pozostałe aktualności

Wszystkie aktualności

Polecamy