Strefa mieszkańca

JZR potrzebują fachowców

Najlepsi uczniowie Zespołu Szkół nr 5, Zespołu Szkół nr 6 i Zespołu Szkół Zawodowych kształcący się w zawodach: technik mechanik, operator obrabiarek skrawających i ślusarz będą mogli liczyć na pracę w JZR Sp. z o.o.

fot. Łukasz Parylak

Porozumienie dotyczące zasad współpracy mającej na celu umożliwione uczniom poznanie branży produkcyjno-remontowej w sektorze górnictwa oraz świadomego podjęcia decyzji, co do przyszłych wyborów zawodowych zostało zawarte 30 stycznia. Podpisali je: Henryka Iwaniszczuk, pełnomocnik zarządu Jastrzębskich Zakładów Remontowych, Anna Hetman, prezydent Jastrzębia-Zdroju, Arkadiusz Żmij, wicedyrektor ZS nr 6, Beata Makoś, wicedyrektor ZS nr 5 i Barbara Tetla-Gruszczyk, dyrektor ZSZ. Porozumienie obejmuje uczniów kształcących się w klasach w zawodach: technik mechanik, operator obrabiarek skrawających i ślusarz.

W ramach współpracy Jastrzębskie Zakłady Remontowe udostępnią teren produkcyjny, tak aby młodzi ludzie realnie mogli poznać potencjalne miejsce pracy, zdobyć wiedzę oraz praktyczne doświadczenie niezbędne do dalszego kreowania kariery zawodowej. Na pracę mogą liczyć najlepsi w nauce i zachowaniu absolwenci, którzy zdadzą z wynikiem pozytywnym egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe.


Pozostałe aktualności

Wszystkie aktualności

Polecamy