Dla mieszkańca

Kolejne miliony na rewitalizację Zdroju

2 miliony 125 tysięcy zł dofinansowania pozyskało miasto Jastrzębie-Zdrój na rewitalizację budynku Galerii Historii Miasta w Parku Zdrojowym.

Galeria Historii Miasta

fot. Łukasz Parylak

Dofinansowanie z uwzględnieniem pieniędzy z budżetu państwa wynosi aż 95% kosztów kwalifikowanych inwestycji, natomiast koszt całej inwestycji szacowany jest na prawie 7,4 miliona zł.

Budynek Galerii Historii Miasta przy ulicy Witczaka zostanie zmodernizowany dzięki zdobytym środkom unijnym. Zakres robót jest bardzo szeroki i obejmuje, m.in. przebudowę konstrukcji dachu, a także wymianę pokrycia dachowego i jego ocieplenie, remont ścieżek i opasek wokół budynku, przebudowę wewnętrznych pomieszczeń obiektu, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku, remont stropu drewnianego nad I piętrem, czy też wymianę stolarki drzwiowej i okiennej oraz roboty związane z wykonaniem instalacji budynku.

GHM docelowo będzie również dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, bowiem projekt zakłada budowę pochylni dla niepełnosprawnych. Będzie również dostosowany do wymagań bezpieczeństwa pożarowego.

- Bardzo się cieszę z tego dofinansowania. To ostatni budynek w Parku Zdrojowym, który wymaga rewitalizacji. Jednocześnie jesteśmy na etapie wyłaniania wykonawcy inwestycji polegającej na przebudowie Placu Zdrojowego. To oznacza, że za kilkanaście miesięcy Park Zdrojowy będzie już kompleksowo zrewitalizowany i odzyska dawny blask

– ocenia prezydent Anna Hetman.

Przypomnijmy, że przed rokiem miasto pozyskało prawie 12 milionów zł na projekt „Rewitalizacja części zabytkowego Parku Zdrojowego w Jastrzębiu-Zdroju – na potrzeby utworzenia miejsca aktywizacji społeczno-gospodarczej mieszkańców rewitalizowanych terenów”. W ramach realizacji projektu w miejscu dotychczasowego parkingu powstanie plac reprezentacyjny, otoczony wodnymi kaskadami. Pojawią się również elementy małej architektury (ławki z bloków granitowych, klomby wokół fontanny).

Na ukończeniu jest też przebudowa budynku Łazienki III. Na tą inwestycję miasto również pozyskało dofinansowanie – 6,5 mln zł.

Modernizacja Galerii Historii Miasta zrewitalizowany zostanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oś priorytetowa w ramach RPO WSL: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna.
          


Pozostałe aktualności

Wszystkie aktualności
Polecamy