Dla mieszkańca

Konkurs KCPU

Profilaktyka uzależnień. Oferty można składać do 10 października 2022 r.

Logo Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom ogłosiło konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 w ramach celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka uzależnień. Oferty o udzielenie dofinansowania na realizację zadań należy składać w terminie do dnia 10 października 2022 r. do siedziby Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, za pośrednictwem polskiej placówki lub bezpośrednio w siedzibie.

Szczegółowe informacje w Portalu Organizacji Pozarządowych.
 


Pozostałe aktualności

Wszystkie aktualności
Polecamy