Dla mieszkańca

„Mój Elektryk”

Rusza program dofinansowania do pojazdu zeroemisyjnego.

Zdjęcie przedstawia ładowarkę do samochodu elektrycznego.

Program prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej umożliwia otrzymanie dotacji do zakupu nowego pojazdu zeroemisyjnego kategorii M1  przez osoby fizyczne.
Przez nowy pojazd zeroemisyjny należy rozumieć pojazd kategorii M1, który jest fabrycznie nowy i nie był przed zakupem zarejestrowany lub pojazd, zakupiony i zarejestrowany przez dealera samochodowego, importera lub firmę leasingową, z przebiegiem kilometrowym nie wyższym niż 50 km.

Dotacja może sięgnąć 18 750 zł lub nawet 27 000 zł w przypadku osoby fizycznej posiadającej kartę dużej rodziny. Koszt zakupu (cena pojazdu) pojazdu zeroemisyjnego nie może przekroczyć 225 000 zł (nie dotyczy osoby fizycznej posiadającej kartę dużej rodziny).

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji należy składać w okresie od 12.07.2021 r. – 30.09.2025 r. jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków alokacji.

Przygotowane wnioski o dofinansowanie w formie dotacji należy składać w wersji elektronicznej wyłącznie przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”) dostępny na stronie internetowej.

Szczegółowe informacje dotyczące programu można znaleźć na stronie internetowej z ogłoszeniem.


Pozostałe aktualności

Wszystkie aktualności
Polecamy