Strefa mieszkańca

Moja Mała Ojczyzna

W ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie projektów z zakresu poprawy lokalnej przestrzeni publicznej, pielęgnowania patriotyzmu lokalnego oraz wsparcia infrastruktury placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe, biblioteki publiczne, domy kultury, jednostki samorządu terytorialnego oraz koła gospodyń wiejskich.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 900.000 zł
Wysokość wsparcia: do 30.000 zł
Wkład własny: 0%
Czas trwania projektu: 01.01 – 01.07.2020
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK


Kto może złożyć wniosek?
1. Fundacje.
2. Stowarzyszenia.
3. Biblioteki publiczne.
4. Domy kultury.
5. Jednostki samorządu terytorialnego.
6. Koła gospodyń wiejskich zarejestrowane przez ARiMR.    


Na co można uzyskać wsparcie?   
Projekty z zakresu:
1. Poprawy lokalnej przestrzeni publicznej towarzyszącej zaspokojeniu potrzeb mieszkańców.
2. Pielęgnowania patriotyzmu lokalnego poprzez upamiętnienie wydarzeń, miejsc oraz bohaterów historycznych (tablice, obeliski, izby pamięci).
3. Wsparcia infrastruktury placówek oświatowych.
4. Wsparcia infrastruktury placówek opiekuńczo-wychowawczych.


Dotację można przeznaczyć na:
– zakup sprzętu związanego z prowadzonym projektem;
– porady specjalistyczne będące spójnym i uzasadnionym elementem projektu;
– zakup artykułów spożywczych do kwoty maks. 500 zł brutto, na uroczyste zakończenie zrealizowanego projektu;
– pokrycie kosztu usługi księgowej nie przekraczającej 400 zł brutto;
– koszt tablicy informacyjnej.


Dofinansowanie nie może być przeznaczone na:
1) bieżącą działalność instytucji;
2) wynagrodzenia dla koordynatorów projektu;
3) organizację zajęć, warsztatów, kursów;
4) organizację konkursów, festiwali, koncertów;
5) wycieczki, nagrody.


Opis:    
Organizatorem programu jest Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego.
Cel: aktywizowanie społeczności lokalnej do działania na rzecz budowania dobra wspólnego w środowisku lokalnym, zagospodarowania lokalnej przestrzeni publicznej, poprawy jej estetyki, funkcjonalności, modernizacji.
Kapituła konkursowa wybierze 30 najlepszych projektów.
Jeden podmiot może zgłosić do konkursu tylko jeden wniosek.
Okres trwałości realizowanych projektów wynosi 5 lat od zawarcia umowy dofinansowania.


Termin składania wniosków:
16 czerwca 2019
 
Źródło/Więcej informacji:
https://www.fundacja.bgk.pl/program/moja-mala-ojczyzna/

Kontakt:    
Anna Burek
T: 605 991 718
pn – pt, w godz. 9.00-16.00
anna.burek@fundacjabgk.pl
https://www.fundacja.bgk.pl/kontakt


Ważne: dotacje dla społeczności lokalnych.

Wysokość wsparcia do 30.000 zł.

Budżet programu 900.000 zł.


Pozostałe aktualności

Wszystkie aktualności

Polecamy