Dla mieszkańca

„Moje Ciepło” – nowy program dofinansowania do pomp ciepła

Program prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umożliwia otrzymanie dotacji do zakupu pompy wodnej w nowo budowanych budynkach mieszkalnych.

Beneficjent, czyli osoba fizyczna będąca właścicielem bądź współwłaścicielem nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, może uzyskać dofinansowanie na zakup i montaż:

  • pomp ciepła – powietrznych, wodnych (grunt/woda) i gruntowych – wykorzystywanych do ciepłej wody użytkowej (cwu) i ogrzewania wraz z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym i zbiornikiem ciepłej wody użytkowej,
  • pompy ciepła typu powietrze/powietrze w systemie centralnym obsługujący cały budynek, wraz z osprzętem,
  • pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.

Dofinansowanie w formie dotacji do 30% albo do 45% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 21 tys. zł na jedną współfinansowaną inwestycję. Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła oraz posiadania przez Wnioskodawcę karty dużej rodziny. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od 29.04.2022 r. do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków.

Co istotne, w budynku mieszkalnym jednorodzinnym nie może znajdować się (również w  okresie trwałości inwestycji) źródło ciepła na paliwo stałe.

Regulamin programu nie przewiduje możliwości łączenia dofinansowania z innymi dotacjami otrzymanymi na ten sam cel.

Więcej informacji na stronie internetowej programu https://mojecieplo.gov.pl/


Pozostałe aktualności

Wszystkie aktualności
Polecamy