Strefa mieszkańca

Można jeździć ul. św. Jana Nepomucena

Ulica św. Jana Nepomucena jest już przejezdna.

fot. Łukasz Parylak

Przypomnimy, że użytkowanie drogi wykluczał zły stan techniczny wiaduktu należącego do PKP Nieruchomości S.A. Zgodnie z zaleceniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, obiekt został rozebrany, a ulica dopuszczona do ruchu.

 

Ulica św. Jana Nepomucena nadal jest drogą jednokierunkową. Obowiązujący wcześniej zakaz ruchu pojazdów o wysokości powyżej 1,7m został zniesiony, natomiast wprowadzono zakaz ruchu pojazdów o ciężarze rzeczywistym powyżej 3,5 tony.


Pozostałe aktualności

Polecamy