Oficjalna strona miasta Jastrzębie-Zdrój

Można składać wnioski o dodatek osłonowy

To kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Plansza z napisem Dodatek osłonowy

17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym. Jest to kluczowy element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Wsparcie obejmie blisko 7 mln gospodarstw domowych, co stanowi prawie połowę wszystkich gospodarstw w naszym kraju. Na ten cel rząd przeznaczy bezprecedensową kwotę ponad 4 mld zł.

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami, będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

 • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu, że jego dochód nie przekroczy 2100 złotych;
 • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę;
 • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę;
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*Kwota podwyższonego o 25% dodatku osłonowego dotyczy wyłącznie wnioskodawców, których gospodarstwo domowe wykorzystuje urządzenia grzewcze wskazane w druku wniosku, jako główne źródło ogrzewania oraz pod warunkiem, że to źródło zostało wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Zasada złotówka za złotówkę
W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wniosek
Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Ci, którzy nie złożą wniosku w do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r. Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

Źródło: gov.pl

Wnioski o dodatek osłonowy można składać:

 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP (wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.
 • tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.: w Wydziale Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych przy ul. Zielonej 20 A w Jastrzębiu-Zdroju
  SALA OBSŁUGI czynna jest w godzinach:
  poniedziałek, wtorek, środa - 7:30-13:00
  czwartek - 12:00-17:00
  piątek - 7:30-13:00

Z uwagi na pandemię Covid-19 jest możliwość składania wniosków o dodatek osłonowy do urny podawczej, która znajduje się w Wydziale Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych przy ul. Zielonej 20A w Jastrzębiu-Zdroju w godzinach urzędowania sali obsługi.

Wniosek można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej oraz ze strony Ministerstwa Klimatu I Środowiska w zakładce do pobrania.

Wypłata zasiłku osłonowego będzie realizowana tylko i wyłącznie przelewem na wskazany numer rachunku bankowego.

Kompleksowe informacje na temat wsparcia znajdują się także na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.