Strefa mieszkańca

Nabór kandydatów do udziału w pracach komisji

Termin składania ofert upływa 12.04.2019 r.

W załączeniu:

  • Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach konkursu ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego w 2019 roku pod nazwą: „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym”.
  • Ogłoszenie  naboru kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej merytorycznie oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie krajoznawstwa i turystyki.
  • Nabór kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej merytorycznie oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego, w dziedzinie edukacji publicznej z uwzględnieniem obchodów Stulecia Wybuchu I Powstania Śląskiego, które będą realizowane w 2019 roku.
  • Nabór kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej merytorycznie oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert na wyłonienie podmiotu koordynującego organizację spotkań Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w latach 2019-2021.

Termin składania ofert upływa 12.04.2019r., natomiast szczegółowe informacje znajdują się w linku:

https://bip.slaskie.pl/ogloszenia_i_aktualnosci/konkursy/konkursy_2/?p=2019%5ENGO+w+komisjach%5Etrwaj%C4%85ce

 

Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4


Pozostałe aktualności

Wszystkie aktualności

Polecamy