Dla mieszkańca

Nabór uzupełniający na rachmistrza

Oferty można składać do końca sierpnia.

grafika z tekstem: Tacy ludzie jak ty zdarzają się raz na dziesięć lat.

Do podstawowych obowiązków rachmistrza będzie należało przeprowadzanie wywiadów telefonicznych i bezpośrednich w związku z narodowym spisem powszechnym.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

  1. mieć ukończone 18 lat,
  2. cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  5. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Kandydaci będą musieli przejść specjalne szkolenia oraz zdać egzamin. Zgłoszenia do końca sierpnia.

Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie Urzędu, pokój 157B lub 153B, I piętro budynek B lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej (wypełniony i odręczne podpisany skan wniosku) na skrzynkę e-mailową estolinska@um.jastrzebie.pl lub jdebowy@um.jastrzebie.pl; platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich).

  • Ikona format pliku docx
    NabórFormat pliku: docx | Rozmiar pliku: 28 KB

Pozostałe aktualności

Wszystkie aktualności
Polecamy