Dla mieszkańca

Nabór wniosków do 23 września

Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne - wsparcie integracji międzypokoleniowej.

Znak z literą "i".

Minister Edukacji i Nauki ogłosił nowy program „Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne – wsparcie integracji międzypokoleniowej”. Nabór wniosków potrwa do 23 września. Celem inicjatywy jest m.in. rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na budowanie więzi społecznych i rozwijanie współpracy międzypokoleniowej.

Program obejmuje dofinansowanie projektów w zakresie następujących działań skierowanych do podmiotów, o których mowa w art. 2 ustawy - Prawo oświatowe:

1) organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
2) organizowanie wydarzeń, w tym: kursów, szkoleń, spotkań, warsztatów, plenerów, wystaw, konkursów, przeglądów, festiwali, koncertów, widowisk muzycznych, spektakli teatralnych, realizacja działań edukacyjno-animacyjnych, działań interdyscyplinarnych, gier terenowych i mobilnych;
3) inne działania wpisujące się w przedmiot programu, o którym mowa w ust. 1 mające na celu wspieranie systemu oświaty skierowane do podmiotów, o których mowa w art. 2 ustawy - Prawo oświatowe;

Cele programu:

  • budowanie integracji międzypokoleniowej poprzez zawiązanie na drodze formalnych i intencjonalnych działań łączności między generacjami;
  • budowanie więzi społecznych i rozwijanie współpracy międzypokoleniowej;
  • promocja społeczeństwa doceniającego wartości i zasoby każdej generacji oraz jednostki, rolę młodych i starszych w ich rodzinach i społecznościach;
  • podnoszenie zrozumienia i widoczności wspólnoty interesów między pokoleniami;
  • budowanie społeczeństwa wiedzy;
  • rozszerzenie oferty edukacji pozalekcyjnej oraz pozaszkolnej;
  • wspieranie rozwoju nauki języka polskiego i oświaty polskiej w Polsce i zagranicą.

Projekty realizowane w ramach programu muszą wpisywać się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 przyjęte na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy - Prawo oświatowe.

Do udziału w programie są uprawnione organizacje pozarządowe, w tym organizacje harcerskie, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe, a także podmioty prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe.

Wysokość środków finansowych na realizację jednego projektu wynosi od 15 000,00 zł do 500 000,00 zł.

Przewidziane środki na realizację programu w kwocie 19 700 000,00 zł.

Nabór wniosków prowadzony będzie do 23 września 2022 r.

Więcej informacji w witrynie zewnętrznej.
 


Pozostałe aktualności

Wszystkie aktualności
Polecamy