Dla mieszkańca

Najaktywniejszy Senior w Województwie Śląskim

Wojewoda Śląski ogłosił  konkurs na najaktywniejszego seniora w województwie śląskim. 

Zdjęcie przedstawia osobę czytającą dzieciom książkę.

Fot. Pixabay

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wyróżnionych ze względu na płeć, w wyniku których laureaci otrzymają tytuły „Aktywnej seniorki” oraz „Aktywnego seniora”.

Kandydaci powinni mieć ukończone 60 lat i wyróżniać się swoim działaniem na rzecz środowiska osób starszych oraz integracji międzypokoleniowej. Konkurs adresowany jest do osób fizycznych (grup osób), organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 roku poz. 1817 z późn. zm.) oraz instytucji publicznych z terenu województwa śląskiego.

Zgłoszeń konkursowych dokonywać należy do 30 września 2022 roku.

Więcej informacji oraz regulamin dostępny na stronie internetowej konkursu.


Pozostałe aktualności

Wszystkie aktualności
Polecamy