Dla mieszkańca

Narodowy Spis Powszechny już w kwietniu

Sprawdź, jak zostać rachmistrzem! Nabór startuje 1 lutego.

plakat Narodowego Spisu Powszecnego 2021

www.spis.gov.pl

Ostatni raz spisywaliśmy się w 2011 roku. Po 10 latach nadszedł czas na kolejny Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Będziemy w nim pytani między innymi o wiek, płeć, status zatrudnienia, narodowość, język czy wyznanie. Spis zacznie się 1 kwietnia 2021 a już teraz trwają prace przygotowawcze, między innymi nabór na rachmistrzów.

Kto chce pomóc w przeprowadzeniu spisu już od poniedziałku 1 lutego może wysłać swoje zgłoszenie. Kandydat musi spełniać kilka wymogów:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oferty można składać do 9 lutego.

Formularz oferty dostępny jest w załączniku.

Kandydat na rachmistrza spisowego może składać dokumenty osobiście w siedzibie Urzędu - pokój 153B lub 157B, I piętro budynek B lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej (wypełniony i odręcznie podpisany skan wniosku) na skrzynkę e-mailową urzędu estolinska@um.jastrzebie.pl lub jdebowy@um.jastrzebie.pl, platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich).

Więcej informacji pod numerem telefonu (32) 47-85-243.


Pozostałe aktualności

Wszystkie aktualności
Polecamy