Strefa mieszkańca

Nowa droga na os. domów jednorodzinnych

Został wybudowany kolejny odcinek ul. Gołębiej. Tym samym mieszkańcy osiedla domów jednorodzinnych w rejonie ul. Młyńskiej zyskali nową drogę. Odbioru robót dokonano 20 maja.

fot. Łukasz Parylak

Na odcinku 450 mb wykonana została podbudowa z kruszywa łamanego wraz z warstwą odsączającą. Nowa droga ma nawierzchnię z kostki betonowej, a na połączeniach z sąsiednimi ulicami bitumiczną. Wykonane zostały również wjazdy do posesji oraz wpusty deszczowe, a na długości 180 m wybudowano szeroki na dwa metry chodnik.

Prace prowadzone były od października 2018 r. i kosztowały ponad 824 tys. zł.

Przypomnijmy, że był to kolejny etap robót. Pierwszy rozpoczął się w lipcu 2017 roku i obejmował budowę drogi wraz z infrastrukturą towarzysząca, tj. chodnikiem oraz oświetleniem na długości 500 mb. W listopadzie 2017 r. udało się ogłosić kolejny przetarg, tym razem na krótki odcinek 100 mb, a obecnie zakończono trzeci etap prac na odc. 450 mb.

fot. Łukasz Parylak
fot. Łukasz Parylak
fot. Łukasz Parylak
fot. Łukasz Parylak
fot. Łukasz Parylak
fot. Łukasz Parylak

Pozostałe aktualności

Wszystkie aktualności

Polecamy