Oficjalna strona miasta Jastrzębie-Zdrój

"Nowe relacje"

Działania na rzecz włączenia i integracji międzypokoleniowej osób z Ukrainy z doświadczeniem uchodźczym – program grantowy.

Logo programu.

Dotacje w wysokości od 40 do 80 tys. złotych otrzymają wybrane inicjatywy poprowadzone przez organizacje pozarządowe oraz samorządowe instytucje kultury.

Nowe Relacje – Działania na Rzecz Włączenia i Integracji Międzypokoleniowej Osób z Ukrainy z Doświadczeniem Uchodźczym” to program grantowy, którego głównym założeniem jest wsparcie projektów na rzecz włączenia społecznego i adaptacji uchodźców i uchodźczyń wojennych z Ukrainy w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 50+, w tym także osób z niepełnosprawnościami. W projektach mogą wziąć również udział: starsi Polacy, członkowie społeczności lokalnej w każdym wieku, migranci z innych krajów niż Ukraina, a także Ukraińcy, którzy mieszkali w Polsce przed obecnym kryzysem.

Organizatorzy przewidują wsparcie dla aktywności zapobiegających dyskryminacji, promujących wielokulturowość oraz opierających się na poszanowaniu autonomii i tolerancji. Program skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz samorządowych instytucji kultury w działaniach, które:

  • będą kontynuacją już podjętych przez nie działań lub sprawdzonych rozwiązań lokalnych na rzecz integracji różnych grup uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy, w tym osób starszych (także realizowanych przez organizację na zlecenie lub we współpracy z samorządami);
  • będą rozwijały w społeczności lokalnej model tzw. "klubu konwersacji", tj. będą korzystały z metody włączenia polegającej na konwersacji językowej opartej na łączeniu dwóch środowisk, tj. seniorów i seniorki z Polski oraz uchodźców i uchodźczynie z Ukrainy w wieki 50+- wg projektu Polska dla początkujących i zaawansowanych;
  • będą nowym, alternatywnym, nierealizowanym dotychczas przez organizację pomysłem integrującym lokalnie uchodźców i uchodźczynie w wieku 50+ z Ukrainy.

Obok wsparcia finansowego w formie grantu w wysokości od 40 000 złotych do 80 000 złotych dla 10 inicjatyw na realizację działań, podczas trwania projektu realizatorzy oraz uczestnicy otrzymają dodatkowe wsparcie merytoryczne w formie:

  • udział w szkoleniach rozwijających i sieciujących uczestników (5 dni szkoleń);
  • możliwość indywidualnego wsparcia eksperckiego dla każdego projektu;
  • superwizję i wsparcie tutorów w bieżącej pracy z uczestnikami i mierzeniu się z wyzwaniami;
  • doradztwo specjalistów z Polskiego Forum Migracyjnego dla grantobiorców i odbiorców docelowych;
  • możliwość zdobycia nowej wiedzy i rozwoju standardów pracy dzięki współpracy z brytyjskim sponsorem programu.

Harmonogram programu:

Nabór wniosków w konkursie prowadzony jest od 19 września 2022 roku do 9 października 2022 roku do godz. 18.00. 

Realizatorem programu jest  Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. Program sponsorowany jest przez Help Age International ze środków Fundacji Conrada N. Hiltona. Partnerem programu jest Polskie Forum Migracyjne.

Szczegółowe informacje, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: www.nowerelacje.org