Strefa mieszkańca

Odbędzie się zbiórka naturalnych choinek

11 i 25 stycznia odbędzie się zbiórka poświątecznych, naturalnych choinek. Akcją objęto wyłącznie nieruchomości zamieszkałe w zabudowie wielorodzinnej.

Należy pamiętać, aby wystawić choinkę bez ozdób świątecznych, stojaka lub doniczki.

Choinki z pozostałych nieruchomości można dostarczać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych lub zagospodarować we własnym zakresie w przydomowym kompostowniku.

Choinki sztuczne są odbierane w ramach odpadów wielkogabarytowych.


Pozostałe aktualności

Polecamy