Strefa mieszkańca

Oddajesz odpady? Zabierz kartę

Koniec z papierowymi formularzami przyjęcia odpadów. Odwiedzając Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, należy zabrać ze sobą elektroniczną kartę.

Budynek Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnyc
fot. Aneta Czarnocka-Kanik

Od stycznia 2020 r. zmieniły się zasady przyjmowania odpadów komunalnych, pochodzących z nieruchomości zamieszkałej, w punktach PSZOK na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój (GPZON przy ul. Dworcowej 17d, PSZOK przy ul. Norwida 34). Od teraz warunkiem korzystania z tego typu usług jest posiadanie karty PSZOK.


Karta jest wydawana właścicielowi nieruchomości zamieszkałej i służy do prowadzenia ewidencji oraz rozliczeń przekazywanych odpadów z tej nieruchomości. Zastępuje ona dotychczasowe papierowe formularze.Szczegółowe informacje dotyczące zasad wydawania i korzystania z kart PSZOK zostały określone w regulaminie. Wniosek o wydanie karty PSZOK można składać od 21 stycznia 2020 r. w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Właścicielu nieruchomości odbierz Kartę PSZOK dla nieruchomości zamieszkałej.

Zasady korzystania z punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (GPZON, PSZOK) na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój od 2020 r. – nieruchomość zamieszkała zabudowana budynkiem jednorodzinnym.

Zasady korzystania z punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (GPZON, PSZOK) na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój od 2020 r. – nieruchomość zamieszkała zabudowana budynkiem wielolokalowym do 6 lokali mieszkalnych włącznie.

Zasady korzystania z punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (GPZON, PSZOK) na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój od 2020 r. – nieruchomość zamieszkała zabudowana budynkiem wielolokalowym od 7 lokali mieszkalnych włącznie.

Wniosek o wydanie karty PSZOK / kolejnej karty PSZOK uprawniającej do korzystania z punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałej zabudowanej budynkiem jednorodzinnym.

Wniosek o wydanie karty PSZOK / kolejnej karty PSZOK uprawniającej do korzystania z punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałej zabudowanej budynkiem wielolokalowym.

Wniosek o wydanie kolejnej karty PSZOK uszkodzenie, zagubienie lub kradzież karty.

Pełnomocnictwo do złożenia i odbioru kart.

Pełnomocnictwo do odbioru kart.

Regulamin wydawania i korzystania z Karty PSZOK dla właściciela nieruchomości zamieszkałej zlokalizowanej na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na potrzeby gospodarowania odpadami komunalnymi

Karta informacyjna numer GK-04: Wydawanie i korzystanie z Karty PSZOK dla właściciela nieruchomości zamieszkałej zlokalizowanej na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na potrzeby gospodarowania odpadami komunalnymi


Pozostałe aktualności

Wszystkie aktualności

Polecamy