Strefa mieszkańca

Oferta doradztwa dla organizacji pozarządowych

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego przedstawia ofertę doradztwa, z którego mogą skorzystać przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej mających siedzibę w Jastrzębiu-Zdroju.

Budynek Jastrzębskiego Centrum Organizacji Pozarządowych
fot. Maciej Gucik

Zakres tematyczny doradztwa ogólnego obejmuje poniższe zagadnienia:

  • zakładanie podmiotów ekonomii społecznej  (np. stowarzyszeń, fundacji);
  • zakładanie przedsiębiorstw społecznych (np. spółdzielni socjalnych, fundacji, stowarzyszeń z działalnością gospodarczą, spółek non-profit);
  • podejmowanie działalności ekonomicznej w organizacjach pozarządowych (działalność statutowa odpłatna, działalność gospodarcza);
  • rejestrowanie działalności podmiotów ekonomii społecznej;
  • pozyskiwanie zewnętrznego finansowania (np. dotacje, 1%, darowizny, zbiórki publiczne);
  • prowadzenie działalności statutowej (np. zmiany statutu, kwestie związane
  • z wolontariuszami, pracownikami, obowiązkami sprawozdawczymi).

Dyżury doradcy odbywać się będą w Jastrzębskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Wrzosowej 12 A raz w miesiącu w trzecią środę każdego miesiąca, tj. w 2020 roku: 19 lutego, 18 marca, 15 kwietnia, 20 maja, 17 czerwca, 16 września, 21 października, 18 listopada, 16 grudnia w godz. 9.00-14.00.

Doradztwo może odbywać się jedynie w momencie zgłoszenia zapotrzebowania na nie do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój do Wydziału Dialogu Społecznego – Referatu Organizacji Pozarządowych, tel. 32/4785135, e-mail: organizacje@um.jastrzebie.pl

Z doradztwa mogą skorzystać przedstawiciele (członkowie, pracownicy, wolontariusze) podmiotów ekonomii społecznej mających siedzibę na terenie Jastrzębia-Zdroju.

Warunkiem uczestnictwa w doradztwie jest przystąpienie do projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego” i wypełnienie niezbędnych w tym celu dokumentów (formularz zgłoszeniowy organizacji i osoby do projektu, umowa korzystania ze wsparcia OWES, formularz i oświadczenie dotyczące pomocy de minimis).

Regulamin projektu zawierający zasady udziału znajduje się na stronie internetowej: http://cris.org.pl/2015/09/01/osrodek-wsparcia-ekonomii-spolecznej-subregionu-zachodniego/

Usługi świadczone w ramach OWES są bezpłatne. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 9.3. Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.1. Wsparcie sektora ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020).


Pozostałe aktualności

Wszystkie aktualności

Polecamy