Strefa mieszkańca

Opisz swój pojemnik na odpady

Pojemnik na odpady komunalne powinien być przypisany do danej nieruchomości poprzez jego oznaczenie adresem nieruchomości.

W przypadku nieruchomości, na których mieszkają mieszkańcy i jest prowadzona działalność gospodarcza, oznaczenie pojemników oprócz numeru nieruchomości winno uwzględniać również której części nieruchomości dotyczy, np. poprzez dopisek dom / firma albo zam /niezam.

Uwaga:

  • pojemnik zakupiony przez właściciela nieruchomości opisuje właściciel
  • pojemnik dostarczony przez miasto opisuje firma odbierająca odpady komunalne na zlecenie miasta

Za brak właściwego opisania pojemnika na odpady komunalne właściciel nieruchomości może zostać ukarany karą grzywny - Straż Miejska prowadzi sukcesywne kontrole w tym zakresie.


Pozostałe aktualności

Wszystkie aktualności

Polecamy