Dla mieszkańca

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Wznawiamy doradztwo dla organizacji pozarządowych z terenu Jastrzębia-Zdroju w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego.

Logo Ośrodka.

Zakres tematyczny doradztwa ogólnego obejmuje poniższe zagadnienia:

  • zakładanie podmiotów ekonomii społecznej (np. stowarzyszeń, fundacji);
  • zakładanie przedsiębiorstw społecznych (np. spółdzielni socjalnych, fundacji, stowarzyszeń z działalnością gospodarczą, spółek non-profit);
  • podejmowanie działalności ekonomicznej w organizacjach pozarządowych (działalność statutowa odpłatna, działalność gospodarcza);
  • rejestrowanie działalności podmiotów ekonomii społecznej;
  • pozyskiwanie zewnętrznego finansowania (np. dotacje, 1%, darowizny, zbiórki publiczne);
  • prowadzenie działalności statutowej (np. zmiany statutu, kwestie związane z wolontariuszami, pracownikami, obowiązkami sprawozdawczymi).

Dyżury doradcy odbywać się będą w siedzibie Jastrzębskiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Wrzosowej 12 A raz w miesiącu.
Terminy doradztwa: 22.09.2022 r., 20.10.2022 r., 17.11.2022 r., 8.12.2022 r. w godz. 9.00-12.00.

Doradztwo może odbywać się jedynie w momencie zgłoszenia zapotrzebowania na nie do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój do Wydziału Dialogu Społecznego – Referatu Organizacji Pozarządowych, tel. 32 47 85 135, e-mail: organizacje@remove-this.um.jastrzebie.pl

Z doradztwa mogą skorzystać przedstawiciele (członkowie, pracownicy, wolontariusze) podmiotów ekonomii społecznej mających siedzibę na terenie Jastrzębia-Zdroju. Warunkiem uczestnictwa w doradztwie jest przystąpienie do projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obszaru Rybnickiego” i wypełnienie niezbędnych w tym celu dokumentów (formularz zgłoszeniowy organizacji i osoby do projektu, umowa korzystania ze wsparcia OWES, formularz i oświadczenie dotyczące pomocy de minimis).

Regulamin projektu zawierający zasady udziału znajduje się na stronie internetowej.

Usługi świadczone w ramach OWES są bezpłatne. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 9.3. Rozwój ekonomii społecznej w regionie, Poddziałanie 9.3.1. Wsparcie sektora ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020).

Zapraszamy do korzystania z oferty!


Pozostałe aktualności

Wszystkie aktualności
Polecamy