Dla mieszkańca

„Patroni Roku 2022”

Konkurs grantowy Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej.

Logo programu.

Do 9 października br. można składać wnioski w konkursie grantowym Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej „Patroni Roku 2022”. Wysokość grantów na projekty upamiętniające patronów roku może wynieść od 1000 zł do 30 tys. zł.

Uprawnione do zgłaszania wniosków są m.in. szkoły, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, domy kultury, biblioteki, stowarzyszenia i fundacje.

Granty można uzyskać na projekty upamiętniające patronów roku 2022, którymi są: Maria Grzegorzewska, Maria Konopnicka, Ignacy Łukasiewicz, Józef Mackiewicz, Wanda Rutkiewicz, Józef Wybicki, Władysław Bartoszewski, Bronisław Geremek, Bruno Schulz, Romantyzm Polski oraz Botanika.

Dopuszczalne formy działań to m.in.: konferencje, spotkania, sympozja, wykłady, webinaria, warsztaty, szkolenia; publikacje, wydawnictwa, filmy dokumentalne; koncerty, spektakle, konkursy recytatorskie; wydarzenia plenerowe; wystawy; upamiętnienia w formie tablic pamiątkowych lub innych małych form architektonicznych; aplikacje mobilne; projekty multimedialne.

W konkursie przewidziano dwa możliwe pułapy dofinansowania:

  • koszyk A: od 1000 zł do 19 999 zł (tu nie jest wymagany wkład własny. Przewidywana liczba grantów: 8),
  • koszyk B: od 20 tys. zł do 30 tys. zł (tu wymagany jest finansowy wkład własny w wysokości 20 proc. całości kosztów projektu. Przewidywana liczba przyznanych grantów: 5).

Więcej informacji: www.fundacjalotto.pl/patroni-roku/


Pozostałe aktualności

Wszystkie aktualności
Polecamy