Strefa mieszkańca

PIT-37 i PIT-38 składamy od 15 lutego

Początek roku to czas rozliczania się z urzędem skarbowym. O najważniejszych zmianach w rozliczeniach mówi Barbara Kwiatkowska, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jastrzębiu-Zdroju.

fot. arch. Urząd Skarbowy w Jastrzębiu-Zdroju

Jakie zmiany w stosunku do roku ubiegłego nastąpiły w rozliczeniach podatkowych?

W tym roku zmiany są bardzo duże, ale co najważniejsze, są one korzystne dla podatników. Najistotniejsza zmiana wiąże się z przygotowaniem i udostępnieniem przez Krajową Administrację Skarbową dwóch rodzajów zeznań podatkowych, tj. PIT-37 i PIT-38. Zeznania PIT-37 – w największym skrócie – składają wszyscy ci, którzy osiągają dochody z umowy o pracę, umowy zlecenie czy umowy o dzieło, a także dochody z emerytur lub rent, natomiast nie prowadzą pozarolniczej działalności gospodarczej, ani nie uzyskują dochodów z zagranicy. Zeznania PIT-38 składają osoby, które w roku podatkowym dokonały sprzedaży papierów wartościowych.

Gdzie zatem takie zeznanie będzie na nas czekać?

Już wyjaśniam jak to działa. Zeznania będą udostępnione na portalu www.podatki.gov.pl w terminie od 15 lutego. Do portalu będzie można się zalogować za pomocą profilu zaufanego, bądź też podając swój Pesel oraz kwoty przychodów za rok 2017 i 2018. W przygotowanym zeznaniu znajdą się wszystkie informacje o dochodach, składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne i zaliczkach na podatek. W zeznaniu będą też dane organizacji pożytku publicznego, której przekazaliśmy 1% podatku w roku ubiegłym, a także informacje o dzieciach, na które przysługuje nam tzw. ulga na dziecko. W rozliczeniach za 2018 rok nie będzie jeszcze informacji o dzieciach urodzonych w 2018 roku, jednak w kolejnych latach, po integracji z bazą Pesel, w przygotowanych zeznaniach znajdą się informacje również o dzieciach urodzonych w roku, za który składamy rozliczenie. Przygotowane zeznanie będzie można zaakceptować lub skorygować, np. podając odliczenie z tytułu darowizny czy też – i to również jest nowość w stosunku do lat wcześniejszych – aktualizując swój rachunek bankowy. Zeznanie będzie można również odrzucić i rozliczyć się samodzielnie.

Czy jest to propozycja, z której skorzystać będą mogli również ci, którzy chcą rozliczyć się wspólnie z małżonkiem?

Oczywiście. Co prawda zeznania przygotowane są jako rozliczenia indywidualne, jednak po wyborze opcji wspólnego rozliczenia oraz wskazaniu danych małżonka otrzymamy kompletne zeznanie, zawierające informacje o dochodach obu rozliczających się osób.

A co jeśli ktoś w ogóle nie zaloguje się do serwisu www.podatki.gov.pl?

Oczywiście zalogowanie się do www. portalu nie jest obowiązkowe. Jest tylko ułatwieniem, ale nie oznacza, że znikają dotychczasowe formy rozliczenia, czyli zeznanie papierowe bądź wysłanie zeznania przez internet. Jeśli ktoś rozliczy się we własnym zakresie, to przygotowane dla niego zeznanie nie będzie obowiązywać. Natomiast w sytuacji gdy ktoś nie dokona rozliczenia we własnym zakresie, zeznanie przygotowane dla takiej osoby w portalu www.podatki.gov.pl z dniem 30 kwietnia zostanie uznane za formalnie złożone.

Czyli jeżeli rozliczam się indywidualnie i nie mam żadnych odliczeń, to w ogóle nie muszę składać zeznania?

Dokładnie tak. Z dniem 30 kwietnia dla takiej osoby zacznie obowiązywać zeznanie przygotowane przez administrację skarbową.

A jeżeli z takiego zeznania wyniknie kwota do zapłaty, to skąd się o tym dowiem?

O wszystkich płatnościach wynikających z zeznań podatkowych złożonych automatycznie w dniu 30 kwietnia, urzędy skarbowe poinformują zainteresowane osoby. Dotyczy to szczególnie rozliczeń PIT-38, z których często wynika kwota do zapłaty.

Czy prawdą jest, że w tym roku zwrot podatku możemy otrzymać szybciej?

Tak. W przypadku rozliczeń elektronicznych termin zwrotu nadpłaty został skrócony z 3 miesięcy do 45 dni. Podkreślam, że chodzi o rozliczenia elektroniczne. Termin zwrotu z zeznania złożonego w formie papierowej w dalszym ciągu wynosi 3 miesiące. W przypadku beneficjentów programu Karta Dużej Rodziny (ulga na minimum 3 dzieci) nadpłata jest zwracana w terminie 30 dni.

Podkreślić należy, że zmienił się również termin, od którego składamy zeznania PIT-37 i PIT-38. Począwszy od bieżącego roku, zeznania takie składamy od 15 lutego.

Czy to znaczy, że urząd skarbowy odmówi przyjęcia takiego zeznania przed tą datą?

Nie. Zeznanie zostanie oczywiście przyjęte, jednak będzie ono skuteczne z dniem 15 lutego i dopiero od tego dnia biegł będzie termin do dokonania zwrotu. Nie warto się zatem spieszyć, lepiej poczekać do 15 lutego i skorzystać z zeznania przygotowanego na portalu www.podatki.gov.pl.

Dużo tych zmian, czy jeszcze o czymś powinniśmy powiedzieć?

Tak. Od tego roku zeznania papierowe składane w jastrzębskim urzędzie skarbowym będą wprowadzane w całości do systemu komputerowego w obecności osoby składającej zeznanie. Do tej pory zeznania takie były tylko wstępnie rejestrowane.

Czemu ma służyć ta zmiana?

Pozwoli nam na wychwycenie i wyeliminowanie błędów na wcześniejszym etapie. Jeżeli będzie to możliwe, podatnik dokona poprawek czy uzupełnień przy oddawaniu zeznania. Jeżeli poprawienie zeznania nie będzie możliwe, bo np. oddający zeznanie nie będzie jego właścicielem, podatnik będzie wiedział o wiele wcześniej o konieczności złożenia korekty zeznania. Dotychczas o błędach w zeznaniu podatnik dowiadywał się z pisma urzędu, które otrzymywał po jakimś czasie od złożenia zeznania. Wprowadzanie zeznania w obecności osoby je składającej pozwoli na wyeliminowanie błędów formalnych i rachunkowych. Niestety, opisana zmiana wydłuży czas obsługi i może spowodować, że w urzędzie będą się tworzyć kolejki. Dlatego zachęcam do rozliczania przez internet. Jest to rozwiązanie bezpieczne, pozwalające oszczędzić czas i przede wszystkim wygodne. Nie zapominajmy też o krótszym terminie zwrotu nadpłaty z takiego zeznania.

To na zakończenie powiedzmy jeszcze gdzie szukać pomocy w razie pytań czy problemów.

Na wspomnianym już portalu www.podatki.gov.pl znajdują się m.in. wzory formularzy, wszystkie istotne informacje czy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Poprzez opcję „skontaktuj się z nami” (u dołu strony) można zadać pytanie drogą mailową lub wziąć udział w czacie z konsultantem. Można również skorzystać z telefonicznej pomocy ekspertów z Krajowej Informacji Skarbowej, którzy w godzinach od 7:00 do 18:00 odpowiadają na pytania podatników. Numery kontaktowe to: 22 330 0330 dla telefonów komórkowych oraz 801 055 055 dla telefonów stacjonarnych. Oczywiście po informacje możemy zwrócić się również do Urzędu Skarbowego w Jastrzębiu-Zdroju, w tym także drogą telefoniczną, dzwoniąc pod numer 32 4761471.


Pozostałe aktualności

Wszystkie aktualności

Polecamy