Dla mieszkańca

Projekty mieszkańców ocenione

Zakończono ocenę formalną i merytoryczną projektów zgłoszonych do Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023.

Plakat z napisem Jastrzębski Budżet Obywatelski

Jastrzębianie złożyli do Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego łącznie 89 wniosków, z czego 14 dotyczyło zadań ogólnomiejskich, a 75 osiedlowych/sołeckich. Pozytywnie zweryfikowano 10 pomysłów dla całego miasta i 54 projekty osiedlowe i sołeckie.

Wartość wszystkich złożonych wniosków opiewała na kwotę ponad 11 milionów złotych, z czego wartość pozytywnie ocenionych projektów to ponad 8,5 mln złotych. Nadmieńmy, że na rok 2023 na projekty obywatelskie zabezpieczono 3 miliony złotych.

Zachęcamy do zapoznania się z oceną projektów zarówno ogólnomiejskich jak i osiedlowych/sołeckich wystawioną przez wydziały Urzędu Miasta oraz  jednostki organizacyjne.

Lista projektów w Jastrzębskim Budżecie Obywatelskim 2023

 

Co zrobić, gdy Twój wniosek został oceniony negatywnie?

Jeśli twój wniosek został oceniony negatywnie masz prawo do złożenia pisemnego odwołania (protestu). Wraz z uzasadnieniem należy je złożyć do Prezydent Miasta w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia publikacji list (czyli do 30 maja br). Decyduje data wpływu do Urzędu Miasta. Prezydent w ciągu 7 dni odpowiada pisemnie o sposobie rozpatrzenia protestu. Rozstrzygnięcie wymaga uzasadnienia i jest ostateczne.

Odwołania można złożyć:

1) elektroniczne na adres: budzetobywatelski@um.jastrzebie.pl;
2) elektronicznie za pośrednictwem skrzynki e-PUAP;
3) osobiście – skrzynka podawcza przed Urzędem Miasta, al. J. Piłsudskiego 60, Jastrzębie-Zdrój
4) listownie na adres: Prezydent Miasta Anna Hetman, al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój z dopiskiem „Odwołanie - Jastrzębski Budżet Obywatelski” (decyduje data wpływu do Urzędu).

Wnioskodawca ma też prawo do wycofania projektu zadania nie później niż do 7 dni od dnia ogłoszenia listy projektów ocenionych pozytywnie i negatywnie (do 30 maja).

Głosowanie nad projektami do Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023 odbędzie się w czerwcu.  Termin zostanie podany w późniejszym czasie, ponieważ jest on uzależniony od ewentualnych odwołań od decyzji.


Pozostałe aktualności

Wszystkie aktualności
Polecamy