Strefa mieszkańca

Przedsiębiorco, sprawdź, czy nie płacisz niepotrzebnie za śmieci

Jeśli z powodu epidemii koronawirusa ograniczyłeś wytwarzanie odpadów, dostosuj do tego swoją deklarację.

Zdjęcie poglądowe - dwa metalowe pojemniki na śmieci
fot.pixabay.com

Każda z firm lub instytucji, która zawiesiła działalność (lub znacząco zmniejszyła ilość wytwarzanych odpadów komunalnych) z  powodu epidemii może złożyć nową deklarację określającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dotyczy to wszystkich właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, a wszczególności lokali wykorzystywanych przez: restauracje, hotele, szkoły, obiekty sportowe i rekreacyjne, salony fryzjerskie i kosmetyczne, niektóre punkty handlowe.

Formularz deklaracji dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój www.jastrzebie.pl. w zakładce Ekologia → Gospodarka odpadami → Deklaracja.

Wypełnioną deklaracje można:

- przesłać przez platformę e-Puap, lub

- przesłać tradycyjnie pocztą na adres Urzędu Miasta, lub

- wrzucić do skrzynki korespondencyjnej umieszczonej przy wejściu do budynku Urzędu Miasta na czas zawieszenia bezpośredniej obsługi mieszkańców.

 

Ważne, aby deklaracja wpłynęła do urzędu do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Po wznowieniu zawieszonej działalności gospodarczej lub produkcji zwiększonej ilości odpadów należy pamiętać o obowiązku złożenia kolejnej deklaracji, dostosowując ją ponownie do zmienionej sytuacji.

 


Pozostałe aktualności

Wszystkie aktualności
Polecamy