Strefa mieszkańca

Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

Z mocy prawa 1 stycznia nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe. Nie trzeba w tym celu składać żadnych wniosków do Urzędu Miasta.

fot. Robert Sitek

Odpłatność za przekształcenie to opłata w takiej samej wysokości, jak dotychczasowa opłata za użytkowanie wieczyste, płatna przez kolejnych 20 lat.

Opłatę wnosi się do 31 marca każdego roku. Opłatę należną za 2019 r. wnosi się do 29 lutego 2020 r. – wyjątek! Opłatę należną za 2020 r. wnosi się do 31 marca 2020 r.

Zaświadczenie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Urząd Miasta będzie wysyłał dla wszystkich uprawnionych oraz do Sądu Rejonowego do Wydziału Ksiąg Wieczystych.

Właściciel gruntu może zgłosić zamiar jednorazowego wniesienia opłaty. Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty jednorazowej oraz liczby lat pozostałych do upływu 20 lat.

Bonifikaty

W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym przysługuje bonifikata od tej opłaty w wysokości:

1) 60% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;

2) 50% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;

3) 40% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;

4) 30% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;

5) 20% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;

6) 10% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.

Wniosek o wydanie zaświadczenia w związku z potrzebą dokonania czynności prawnej

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty

Oświadczenie


Pozostałe aktualności

Wszystkie aktualności

Polecamy