Strefa mieszkańca

Przewodniczący wciąż poszukiwany

W dalszym ciągu nie został wybrany nowy przewodniczący zarządu Osiedla Arki Bożka.

Zdjęcie lotnicze osiedla.
Fot. Robert Sitek

Z powodu zbyt niskiej frekwencji na zebraniu w dniu 29.09.2020, konieczne jest zwołanie przez Prezydenta Miasta kolejnego zebrania otwartego mieszkańców, podczas którego planuje się odwołać dotychczasowy zarząd, wybrać nowego przewodniczącego oraz powołać nowy zarząd.

Zebranie to odbędzie się 19.10.2020, o godz. 17:30, w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Zielonej 2 A.


Pozostałe aktualności

Wszystkie aktualności

Polecamy