Dla mieszkańca

Realny krok w stronę powrotu kolei

Spółka Centralny Port Komunikacyjny zawarła kontrakt na studium wykonalności dotyczące budowy odcinka szybkiej kolei Katowice - Ostrawa. Linia obsłuży również Jastrzębie-Zdrój.

Uczestnicy konferencji prezentują podpisane dokumenty.

- Największą częścią nakładów programu CPK będą inwestycje w infrastrukturę kolejową, nie tylko w koleje dużej prędkości, ale także połączenia regionalne, aglomeracyjne, dojazdowe. Co więcej, są to inwestycje bardzo wspierane przez Komisję Europejską

– w przemówieniu przed uroczystym podpisaniem umowy powiedział Marcin Horała, wiceminister i pełnomocnik rządu ds. CPK.

Studium wykonalności linii kolejowej łączącej Katowice i Ostrawę wykona konsorcjum, którego liderem jest firma Egis Poland. Kontrakt opiewa na kwotę niemal 11 mln zł netto. Wykonawca na przygotowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego będzie miał 11 miesięcy. Według harmonogramu Centralnego Portu Komunikacyjnego pierwsze prace budowlane na odcinku mają ruszyć w 2024 r.

- Potrzebujemy nowych motorów rozwojowych polskiej gospodarki i jednym z nich może być najlepszy i światowej klasy system transportowy

– skomentował wiceminister.

Linia, o planowanawnej długości ok. 75 kilometrów, i prędkości poruszających się po niej pociągów wynoszącej nawet 250 km/h, to inwestycja w ramach tzw. szprychy nr 7, która połączy polską i czeską sieć Kolei Dużych Prędkości. Projekt obejmie odcinek między Katowicami a Ostrawą oraz odcinek Jastrzębie-Zdrój – Wodzisław Śląski wraz z odgałęzieniem do planowanej stacji Jastrzębie-Zdrój Centrum i łącznicami w kierunku Rybnika i Wodzisławia Śląskiego.

- Kiedy w 2012 r. wpisaliśmy powrót kolei do Strategii Rozwoju Miasta wielu mówiło, że to nierealne przedsięwzięcie. W 2017 r. wykonaliśmy opracowanie analizujące możliwość powrotu kolei do Jastrzębia i z nim pukaliśmy do wszystkich drzwi – efektem tego jest dzisiejsze podpisanie umowy, która przybliża realny moment powrotu kolei do naszego miasta. Dziękuję wszystkim zaangażowanym za podjęte działania, które doprowadziły nas w to miejsce

– powiedział Roman Foksowicz, zastępca prezydenta miasta.

Uroczyste podpisanie umowy.
Uczestnicy konferencji słuchają przemówień.
Przemawia Roman Foksowicz, zastępca prezydenta miasta.
Przemówienia gości.
Przemówienia gości.
Przemówienie wiceministra Marcina Horały.
Uroczyste podpisanie umowy.
Uczestnicy konferencji słuchają przemówień.
Przemawia Roman Foksowicz, zastępca prezydenta miasta.
Przemówienia gości.
Przemówienia gości.
Przemówienie wiceministra Marcina Horały.

Pozostałe aktualności

Wszystkie aktualności
Polecamy