Strefa mieszkańca

Remontują chodnik

Trwa remont chodnika przy ul. Cieszyńskiej.

fot. Łukasz Parylak

Roboty prowadzone są na długości 596 m i obejmują wymianę podbudowy, korektę łuków i wysokości krawężnika oraz wykonanie nawierzchni z kostki brukowej. Prace potrwają do połowy listopada. Ich koszt wynosi 393 tys. zł. Zadanie otrzymało dofinansowane Ministra Infrastruktury i Budownictwa z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 232 500 zł.


Pozostałe aktualności

Wszystkie aktualności

Polecamy