Dla mieszkańca

Ruszył nabór do Jastrzębskiej Rady Biznesu

Zgłoś się do III kadencji.

sylwetki postaci na niebieskim tle

fot. pixabay.pl

Rada jest dobrowolnym ciałem doradczym przedstawicieli przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu oraz organizacji pozarządowych, prowadzących swoją działalność na terenie Jastrzębia- Zdroju.

Swą działalność opiera na osobistej, społecznej pracy zaangażowanych członków. Rada wyraża opinie oraz podejmuje inicjatywy w sprawach dotyczących rozwoju  gospodarczego miasta, a w szczególności prowadzenia działalności gospodarczej i inwestycyjnej.  Stanowi  forum dyskusji nad najważniejszymi tematami gospodarczymi dotyczącymi miasta i regionu.

Swoje kandydatury można zgłaszać do końca miesiąca na formularzu dostępnym na stronie BIP.

Polecamy