Strefa mieszkańca

Sesja nadzwyczajna. Oglądaj na żywo

W poniedziałek, 11 lutego, odbędzie się sesja nadzwyczajna Rady Miasta. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 15.00.

fot. Piotr Kędzierski

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji nadzwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór Komisji uchwał i wniosków.

3. Informacja Przewodniczącego Międzygminnego Związku Komunikacyjnego.

4. Informacja Prezesa Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju.

5. Informacja Prezydenta Miasta dot. obecnej sytuacji, a także koncepcji organizacji transportu zbiorowego.

6. Informacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju.

7. Wystąpienie przedstawiciela związków zawodowych działających w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju.

8. Wystąpienie gości zaproszonych przez Przewodniczącego Rady Miasta.

- Przewodniczącego Zgromadzenia MZK,

- członków Walnego Zgromadzenia.

9. Wystąpienie przedstawiciela MZK Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

10. Wystąpienia Klubów Radnych RM.

11. Dyskusja.

12. Przyjęcie wniosków.

13. Zakończenie posiedzenia.


Pozostałe aktualności

Wszystkie aktualności

Polecamy