Strefa mieszkańca

Sesja Rady Miasta. Na żywo

W czwartek, 27 czerwca, odbędzie się X sesja zwyczajna Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 13.00.

fot. Łukasz Parylak

Porządek obrad:

  1. Otwarcie X sesji zwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wybór Komisji uchwał i wniosków.
  3. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miasta.
  4. Informacja Prezydenta Miasta.
  5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.
  6. Zgłaszanie interpelacji.
  7. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących zgodnie z wykazem.
  8. Zatwierdzenie wniosków Komisji Rady Miasta.
  9. Wolne głosy i wnioski
  10. Zakończenie obrad sesji.

Pozostałe aktualności

Wszystkie aktualności

Polecamy