Dla mieszkańca

Sesja Rady Miasta

XV Sesja zwyczajna Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój odbędzie się 24 listopada 2022 r. o godz. 13.00.

Zdjęcie przedstawia radnych podczas posiedzenia Sesji Rady Miasta.

Porządek obrad:  

 1. Otwarcie XV Sesji zwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór Komisji uchwał i wniosków.
  3. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Miasta. 
  4. Informacja Prezydenta Miasta.  
  5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta. 
  6. Zgłaszanie interpelacji. 
  7. Spółki z udziałem Miasta Jastrzębie-Zdrój. 
  8. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących zgodnie z wykazem.
  9. Zatwierdzenie wniosków Komisji Rady Miasta.
  10. Wolne głosy i wnioski.
  11. Zakończenie obrad Sesji.

Informacje na temat aktualnej sesji znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Transmisja zostanie przeprowadzona za pośrednictwem platformy eSesja.


Pozostałe aktualności

Wszystkie aktualności
Polecamy