Strefa mieszkańca

Strażacy razem przeciwko powodzi

Strażacy z Jastrzębia-Zdroju, Zebrzydowic, Karwiny oraz Piotrowic koło Karwiny przeprowadzą wspólne działania i akcje symulacyjne z zakresu reagowania na powodzie i ich skutki.

Ćwiczenia zgrywające odbędą się w sobotę, 22 czerwca w Piotrowicach koło Karwiny w okolicach rzeki Piotrówki oraz w Zebrzydowicach na stawie Młyńszczok.

Podniesienie transgranicznej gotowości do podejmowania działań w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych i kryzysowych przez jednostki straży pożarnej to główny cel projektu „Razem przeciwko powodzi”, który realizują Jastrzębie-Zdrój, Zebrzydowice, Karwina oraz Piotrowice koło Karwiny. Jest on odpowiedzią na podtopienia i powodzie, które okresowo występują na terenach sąsiadujących ze sobą gmin z pogranicza polsko-czeskiego. W ramach projektu zakupiony został profesjonalny sprzęt ochrony przeciwpowodziowej, z wykorzystaniem którego przeprowadzone zostaną sobotnie działania i akcje symulacyjne.

Projekt RAZEM PRZECIW POWODZI, numer rejestracyjny: CZ.11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000897 został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V - A Republika Czeska - Polska


Pozostałe aktualności

Wszystkie aktualności

Polecamy