Strefa mieszkańca

Szkolenie dla organizacji pozarządowych

23 września odbędzie się bezpłatne szkolenie z zakresu wypełniania wniosków w ramach otwartych konkursów ofert oraz tzw. „małych zleceń”.

Będzie to okazaja, by dowiedzieć się jak na podstawie obowiązujących Rozporządzeń Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego właściwie wypełniać wnioski.

Miejsce:

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, sala 129A
godz. 15.00 – 18.00

Szkolenie skierowane jest zwłaszcza do organizacji pozarządowych, które korzystają bądź zamierzają aplikować o dotacje z budżetu miasta na realizację zadań publicznych. Zdobyta wiedza z pewnością usprawni proces przygotowania prawidłowej oferty na realizację zadania publicznego.

Uczestnictwo w spotkaniu należy zgłaszać do 18 września do Wydziału Dialogu Społecznego - Referat Organizacji Pozarządowych, Urząd Miasta, al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, pok. 210A, e-mail: organizacje@remove-this.um.jastrzebie.pl, tel. 32/4785135.


Pozostałe aktualności

Wszystkie aktualności

Polecamy