Strefa mieszkańca

Szkolenie - nowelizacja ofert, umów i sprawozdań

Zapraszamy na szkolenie dotyczące nowelizacji ofert, umów i sprawozdań w zleceniu zadań publicznych organizacjom pozarządowym w ramach otwartych konkursów ofert oraz małych zleceń.

fot. Rafał Mączyński

Szkolenie skierowane jest zwłaszcza do organizacji pozarządowych, które korzystają bądź zamierzają aplikować o dotacje z budżetu miasta na realizację zadań publicznych. Zapraszamy 3 kwietnia od 14.00 do 17.30. Odbędzie się w sali 129 Urzędu Miasta i jest bezpłatne.

Spotkanie poprowadzi Artur Gluziński, który zajmuje się zagadnieniami współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Uczestnictwo w spotkaniu należy zgłaszać do 26 marca do Wydziału Dialogu Społecznego – Referat Organizacji Pozarządowych, Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, pok. 210 A, e-mail: organizacje@remove-this.um.jastrzebie.pl, tel. 32/4785135.


Pozostałe aktualności

Wszystkie aktualności

Polecamy