Strefa mieszkańca

Uhonorowano jastrzębskich artystów

Jak co roku ludziom kultury w naszym mieście zostały przyznane nagrody za osiągnięcia artystyczne.

Chór „Cantante Domino”

Andrzej Wyroba, Chór „Ave” i Chór „Cantante Domino” – to oni tym razem zostali nagrodzeni za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania lub ochrony kultury. Nagrody Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój przyznawane są każdego roku za całokształt działalności kulturalnej lub artystycznej lub za konkretne istotne osiągnięcia. Kandydatury opiniuje komisja złożona z pracowników Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki, dyrektorów jastrzębskiej Biblioteki i Miejskiego Ośrodka Kultury oraz radnych.

Kim są tegoroczni laureaci?

Andrzej Wyroba to muzyk, pedagog, kierownik muzyczny zespołu „Druga Młodość”, autor tekstów,  były nauczyciel muzyki. Był założycielem odnoszącego sukcesy chóru szkolnego oraz zespołu wokalnego i instrumentalnego a także organistą w Kościele w Szerokiej. Z zespołem „Druga Młodość” związany jest od 35 lat. Razem uczestniczą w licznych przeglądach, konkursach i festiwalach zdobywając przy tym nagrody i wyróżnienia. Nagrodę otrzymał za krzewienie kultury, miłości do muzyki, miasta i folkloru.

Chór „Ave” działa przy Parafii N.M.P. Matki Kościoła od 25 lat. Jest członkiem Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. To chór mieszany, który wykonuje nie tylko pieśni religijne, ale również patriotyczne, uświetnia msze za ojczyznę oraz nabożeństwa odbywające się w święta państwowe.  „Ave” za swoją działalność otrzymał już wiele nagród, a teraz ponownie zostaje doceniony za wieloletnią działalność muzyczną i patriotyczną.

Chór „Cantante Domino”, który prowadzi swoją działalność przy Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, został założony w lutym 1970 roku. Nagroda została przyznana za propagowanie wśród mieszkańców śpiewu chóralnego od 50 lat, uczestniczenie w licznych wydarzeniach w mieście, kraju i zagranicą. Chór ma na koncie wiele wyróżnień i nagród zdobywanych na przeglądach i festiwalach.

Oba chóry otrzymały nagrody rzeczowe w wysokości 2000 zł, zaś Andrzej Wyroba nagrodę pieniężną w wysokości 4000 zł.


Pozostałe aktualności

Wszystkie aktualności

Polecamy