Dla mieszkańca

VIII Sesja zwyczajna Rady Miasta

VIII Sesja odbędzie się w dniu 29 lipca 2021 o godz. 15:00.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
  2. Wybór Komisji uchwał i wniosków
  3. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój,
  • utworzenia jednostki organizacyjnej pomocy społecznej pod nazwą Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju,
  • zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju,
  • określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – dziennych domach pomocy,
  • określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres trzech miesięcy kalendarzowych.

4. Zakończenie obrad sesji

 

 

Informacje na temat aktualnej sesji znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Transmisja zostanie przeprowadzona za pośrednictwem platformy eSesja.

 


Pozostałe aktualności

Wszystkie aktualności
Polecamy