Dla mieszkańca

Webinarium o przemyśle 4.0

Spotkanie przybliżyło temat „Perspektyw i ścieżek rozwoju przemysłu czwartej generacji w ośrodkach górniczych”.

Zdjęcie przedstawia spotkanie na temat temat „Perspektyw i ścieżek rozwoju przemysłu czwartej generacji w ośrodkach górniczych”.

W spotkaniu, które odbyło się 25 listopada, uczestniczyć mógł każdy korzystając z transmisji online na oficjalnym kanale miasta w YouTube. Głównym tematem spotkania była koncepcja przemysłu 4.0.

Największą wartością naszego miasta są jego mieszkańcy. Młodzi, ambitni, bardzo dobrze wykształceni. Szczególnie ze względu na profile kształcenia w szkołach ponadpodstawowych, mam na myśli specjalistów od programowania, automatyki, czy innych technicznych zawodów. Stąd wspieramy w Jastrzębiu-Zdroju rozwój przemysłu 4.0. Jastrzębie-Zdrój

- mówiła Anna Hetman, prezydent miasta Jastrzębie-Zdrój, rozpoczynając webinarium.

Szerzej o prezentacji dobrych praktyk związanych z wykorzystaniem koncepcji Przemysłu 4.0 na rzecz sprawiedliwej transformacji miasta górniczego, jakim jest Jastrzębie-Zdrój oraz jego obszaru funkcjonalnego opowiedzieli uczestnicy spotkania.

Webinarium otworzył wykład profesora Krzysztofa Gwosdza oraz prof. Katarzyny Hetmańczyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego, podczas którego prelegenci wyjaśnili, na czym polega koncepcja przemysłu czwartej generacji.

Przemysł 4.0 jest to termin, który jest relatywnie nowy, po raz pierwszy użyto go raptem 11 lat temu. Próbując najprościej wytłumaczyć, o co chodzi z przemysłem 4.0, moglibyśmy powiedzieć, że są to zmiany technologiczne, zmiany organizacyjne, które zachodzą i będą zachodzić w przemyśle na skutek zastosowania zaawansowanych narzędzi cyfrowych. Mówiąc inaczej, przemysł 4.0 to jest koncepcja, gdzie fizyczny świat przemysłu spotyka się z cyfrowym światem informatyki. I to zetknięcie ma potencjał rewolucyjny

– wyjaśniał podczas wykładu prof. Krzysztof Gwosdz.

Druga cześć spotkania, była częścią panelową, w której wzięła udział prezydent Anna Hetman, profesor Mariusz Hetmańczyk z Fundacji Platformy Przemysłu Przyszłości, Agnieszka Łasut z Polskiego Klastra IoT i AI SINOTAIC oraz Jarosław Domin z jastrzębskiej firmy Data Quest. Uczestnicy do całej dyskusji mogli odnieść się w kontekście naszego miasta.

Jedno z zadanych pytań online zostało skierowane do jastrzębskiego przedsiębiorcy, Jarosława Domina. Uczestnika webinarium zainteresowała wypowiedź właściciela firmy Data Ques na temat idealnych warunków do założenia i rozwoju własnej działalności w Jastrzębiu-Zdroju. Jarosław Domin podkreślił, że nie zamierza i nie chce przenieść swojej firmy do większej aglomeracji:

Zostały stworzone takie warunki w Jastrzębiu-Zdroju, żebym mógł prowadzić swoją działalność, najprawdopodobniej, jak wszystkie wskaźniki ekonomiczne mogą tutaj pokazywać, po dużo niższych kosztach operacyjnych niż bym to mógł robić chociażby we Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach czy innym ośrodku wielkomiejskim.

Podsumowanie webinarium włączyło do dyskusji uczestników spotkania online oraz zgromadzonych na sali. Nauczyciele oraz młodzież podzielili się również swoimi opiniami na temat nauczania oraz możliwości, które dają zajęcia szkolne. Pojawiła się także nowa terminologia zapowiadająca kolejny nadchodzący etap uprzemysłowienia, związany z koncepcją Przemysłu 5.0.

Partnerami przedsięwzięcia byli: Obserwatorium Polityki Miejskiej Instytutu Rozwoju miast i regionów, Uniwersytet Jagielloński - realizujący grant badawczy o tematyce Przemysłu 4.0, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości, Polski Klaster IoT i AI SINOTAIC oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, który na mocy zawiązanego porozumienia wspiera samorząd lokalny Jastrzębia-Zdroju w procesach sprawiedliwej transformacji.

Webinarium można obejrzeć na oficjalnym kanale miasta Jastrzębie-Zdrój w YouTube.

Webinarium odbyło się w ramach World Urban Forum w Twoim Mieście w ramach innowacyjności miasta. Wpisało się także w jeden z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ – Cel 9, który dotyczy Budowania stabilnej infrastruktury, promowania zrównoważonego uprzemysłowienia oraz wspierania innowacyjności.

Zdjęcie przedstawia spotkanie na temat temat „Perspektyw i ścieżek rozwoju przemysłu czwartej generacji w ośrodkach górniczych”.
Zdjęcie przedstawia spotkanie na temat temat „Perspektyw i ścieżek rozwoju przemysłu czwartej generacji w ośrodkach górniczych”.
Zdjęcie przedstawia spotkanie na temat temat „Perspektyw i ścieżek rozwoju przemysłu czwartej generacji w ośrodkach górniczych”.
Zdjęcie przedstawia spotkanie na temat temat „Perspektyw i ścieżek rozwoju przemysłu czwartej generacji w ośrodkach górniczych”.
Zdjęcie przedstawia spotkanie na temat temat „Perspektyw i ścieżek rozwoju przemysłu czwartej generacji w ośrodkach górniczych”.
Zdjęcie przedstawia spotkanie na temat temat „Perspektyw i ścieżek rozwoju przemysłu czwartej generacji w ośrodkach górniczych”.
Zdjęcie przedstawia spotkanie na temat temat „Perspektyw i ścieżek rozwoju przemysłu czwartej generacji w ośrodkach górniczych”.
Zdjęcie przedstawia spotkanie na temat temat „Perspektyw i ścieżek rozwoju przemysłu czwartej generacji w ośrodkach górniczych”.
Zdjęcie przedstawia spotkanie na temat temat „Perspektyw i ścieżek rozwoju przemysłu czwartej generacji w ośrodkach górniczych”.
Zdjęcie przedstawia spotkanie na temat temat „Perspektyw i ścieżek rozwoju przemysłu czwartej generacji w ośrodkach górniczych”.
Zdjęcie przedstawia spotkanie na temat temat „Perspektyw i ścieżek rozwoju przemysłu czwartej generacji w ośrodkach górniczych”.
Zdjęcie przedstawia spotkanie na temat temat „Perspektyw i ścieżek rozwoju przemysłu czwartej generacji w ośrodkach górniczych”.
Zdjęcie przedstawia spotkanie na temat temat „Perspektyw i ścieżek rozwoju przemysłu czwartej generacji w ośrodkach górniczych”.
Zdjęcie przedstawia spotkanie na temat temat „Perspektyw i ścieżek rozwoju przemysłu czwartej generacji w ośrodkach górniczych”.
Zdjęcie przedstawia spotkanie na temat temat „Perspektyw i ścieżek rozwoju przemysłu czwartej generacji w ośrodkach górniczych”.
Zdjęcie przedstawia spotkanie na temat temat „Perspektyw i ścieżek rozwoju przemysłu czwartej generacji w ośrodkach górniczych”.
Zdjęcie przedstawia spotkanie na temat temat „Perspektyw i ścieżek rozwoju przemysłu czwartej generacji w ośrodkach górniczych”.
Zdjęcie przedstawia spotkanie na temat temat „Perspektyw i ścieżek rozwoju przemysłu czwartej generacji w ośrodkach górniczych”.
Zdjęcie przedstawia spotkanie na temat temat „Perspektyw i ścieżek rozwoju przemysłu czwartej generacji w ośrodkach górniczych”.
Zdjęcie przedstawia spotkanie na temat temat „Perspektyw i ścieżek rozwoju przemysłu czwartej generacji w ośrodkach górniczych”.
Zdjęcie przedstawia spotkanie na temat temat „Perspektyw i ścieżek rozwoju przemysłu czwartej generacji w ośrodkach górniczych”.
Zdjęcie przedstawia spotkanie na temat temat „Perspektyw i ścieżek rozwoju przemysłu czwartej generacji w ośrodkach górniczych”.
Zdjęcie przedstawia spotkanie na temat temat „Perspektyw i ścieżek rozwoju przemysłu czwartej generacji w ośrodkach górniczych”.
Zdjęcie przedstawia spotkanie na temat temat „Perspektyw i ścieżek rozwoju przemysłu czwartej generacji w ośrodkach górniczych”.
Zdjęcie przedstawia spotkanie na temat temat „Perspektyw i ścieżek rozwoju przemysłu czwartej generacji w ośrodkach górniczych”.
Zdjęcie przedstawia spotkanie na temat temat „Perspektyw i ścieżek rozwoju przemysłu czwartej generacji w ośrodkach górniczych”.
Zdjęcie przedstawia spotkanie na temat temat „Perspektyw i ścieżek rozwoju przemysłu czwartej generacji w ośrodkach górniczych”.
Zdjęcie przedstawia spotkanie na temat temat „Perspektyw i ścieżek rozwoju przemysłu czwartej generacji w ośrodkach górniczych”.

Pozostałe aktualności

Wszystkie aktualności
Polecamy