Dla mieszkańca

Wiceminister w ogniu pytań

Prezydent Anna Hetman wraz z przedstawicielami samorządów, branży górniczej i biznesu spotkała się z Wiceministrem Arturem Soboniem.

Zdjęcie przedstawia Prezydent Annę Hetman, śląskich samorządowców oraz wiceministra Artura Sobonia podczas spotkania w sprawie restrukturyzacji branży górniczej

fot. arch. UM Ruda Śląska

W trakcie spotkania z wiceministrem aktywów państwowych  śląscy samorządowcy oraz przedstawiciele branży górniczej i biznesu przedstawili najbardziej problematyczne kwestie i tematy związane z wygaszaniem górnictwa węgla kamiennego.

Wśród tematów, które powinny być elementami umowy społecznej znalazły się kwestie związane m.in. z likwidacja szkód górniczych, zabezpieczenia terenów pod ziemią oraz na powierzchni, likwidacja zwałów oraz zagospodarowywanie hałd i odpadów. Kolejne omawiane tematy dotyczyły wskazania liczby miejsc pracy traconych w poszczególnych kopalniach oraz określenia inwestycji strategicznych, dających gwarancję zatrudnienia młodym górnikom. Jednocześnie podniesiony został postulat dotyczący uproszczenia ścieżki realizacji inwestycji, głównie w zakresie planistycznym.

- Przedstawiliśmy ministrowi zagadnienia dotyczące głównie, choć nie tylko, problemów samorządów gmin górniczych, nie tylko ze Śląska. Jednocześnie prześlemy oficjalny dokument do rządu, ponieważ dotyczy on wielu resortów. Poruszamy tam kwestie planistyczne, finansowe, majątkowe i społeczne. Niezależnie od tego będziemy pracować nad konkretnymi zapisami, z udziałem samorządu terytorialnego, gospodarczego, NGO i strony naukowej.

–  komentuje prezydent Anna Hetman

Spotkanie podsumowano decyzją o przekazaniu przez stronę samorządową i reprezentantów sektora okołogórniczego oraz biznesu pełnej listy zagadnień problemowych  dotyczących regionów górniczych wraz z ich dokładną charakterystyką, która zostanie poddana analizie  przez Ministerstwo Aktywów Państwowych.  


Pozostałe aktualności

Wszystkie aktualności
Polecamy