Dla mieszkańca

Dodatek węglowy - informacje

Od 22 sierpnia 2022 roku można już składać wnioski o dodatek węglowy.

Bryły węgla (fot. freepik)

Dodatek węglowy to świadczenie w wysokości 3 000 zł dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego. Świadczenie to przysługuje niezależnie od dochodu. Warunkiem otrzymania dodatku jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Informacja o przyznaniu dodatku węglowego zostanie wysłana na wskazany adres poczty elektronicznej wnioskodawcy.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

  1. osobę samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Uwaga! Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Wnioski będzie można składać do 30 listopada 2022 roku:

  1. za pomocą skrzynki elektronicznej ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka
  2. papierowo w Wydziale Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych przy ul. Zielonej 20A
  3. poprzez Pocztę Polską

Wnioski w formie papierowej od 24 sierpnia, od godziny 12:00 będą dostępne w Wydziale Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych przy ul. Zielonej 20A.

Do naszego urzędu wpłynęło już ponad 2.850 wniosków.

 

Do pobrania:


Pozostałe aktualności

Wszystkie aktualności
Polecamy