Strefa mieszkańca

Woda to skarb

Ministerstwo Klimatu i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczą 100 mln zł na program „Moja Woda”

Grafika przedstawia rękę, która zbiera krople wody.
fot. www.gov.pl

Wychodząc naprzeciw problemom związanym z powtarzającymi się okresami suszy Ministerstwo Klimatu w porozumieniu z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej stworzyło program „Moja Woda”, który pozwoli na sfinansowanie ok 20 tys. instalacji retencyjnych na prywatnych działkach.

Nabór wniosków rozpocznie się w lipcu. Zgodnie z wytycznymi programu, właściciele domów jednorodzinnych będą mogli otrzymać do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje gromadzące wody opadowe. Zrefundowane zostaną środki nie przekraczające więcej niż 85% kosztów, które zostaną poniesione po 1 czerwca  2020 r.

Wnioski o dofinansowanie przydomowych mikro instalacji wodnych będą przyjmowane od początku lipca 2020r., w szesnastu wojewódzkich oddziałach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Otrzymane pieniądze będzie można przeznaczyć na zakup i montaż przewodów odprowadzających wody opadowe (zebrane z rynien, wypustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, oczka wodnego, instalacji rozsączającej), zbiornik retencyjny podziemny lub nadziemny, oczko wodne, instalację rozsączającą oraz elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zgromadzonej wody.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach: www.wfosigw.katowice.pl

Źródło: Ministerstwo Klimatu


Pozostałe aktualności

Wszystkie aktualności

Polecamy