Dla mieszkańca

Wrześniowe i październikowe terminy sprawozdań

Do 30 września należy zatwierdzić sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowej za 2021 rok.

Znak z literą "i".

Standardowy termin z ustawy o rachunkowości to 30 czerwca. Opisany termin (standardowy i przesunięty) dotyczy podmiotów, które mają rok obrotowy taki sam, jak kalendarzowy. Sporządzanie i zatwierdzanie sprawozdania to  dwie różne czynności i dwa różne terminy. Jeśli zatwierdzimy sprawozdanie w ostatnim możliwym w 2022 roku terminie, czyli 30 września, to wysłanie go musi nastąpić (liczymy 15 dni) do 15 października 2022 roku. Ponieważ 15 październik to sobota, ostateczny termin wypada w poniedziałek 17 października. OPP mają jeszcze drugi termin na zamieszczenie sprawozdań w bazie. Ten drugi termin dotyczy takich organizacji pożytku, których rok obrotowy różni się od roku kalendarzowego. Ten termin to 30 listopada. Termin 30 listopada NIE został przesunięty.

Szczegółowe informacje w Portalu Organizacji Pozarządowych.


Pozostałe aktualności

Wszystkie aktualności
Polecamy