Strefa mieszkańca

Współdecyduj o mieście!

Najważniejszy dokument, decydujący o tym, jak Jastrzębie-Zdrój będzie rozwijać się w następnych latach, już jest dostępny dla mieszkańców.

Jastrzębie-Zdrój z lotu ptaka

Od 14 lipca do 4 września 2020 projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego można zobaczyć w Urzędzie Miasta, a także na stronie www.jastrzebie.pl. Ten czas przeznaczony jest nie tylko na zapoznanie się przez mieszkańców z samym projektem, ale i na przemyślenie go oraz zgłoszenie ewentualnych uwag.

Dopiero w wersji w pełni przedyskutowanej z jastrzębianami studium zagospodarowania przestrzennego zostanie przekazane do Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się 2 września 2020 r. w hali widowiskowo-sportowej, a uwagi można zgłaszać pisemnie w nieprzekraczalnym terminie do 28 września 2020 do Wydziału Architektury Urzędu Miasta.


Zobacz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego na mapie miasta

 

Wszystkie dokumenty, związane ze studium, znajdziecie pod następującymi linkami:

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jastrzębie-Zdrój                                                                                   
Prognoza oddziaływania na środowisko dla Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jastrzębie-Zdrój

Formularz zgłoszenia uwag do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrzębie-Zdrój

 

W związku z epidemią koronawirusa, dokument będzie udostępniany w siedzibie urzędu tylko osobom, które umówią się wcześniej telefonicznie pod numerem: 32 47 85 119.

Informacji na temat studium udziela Wydział Architektury – tel. 32 47 85 119,  32 47 85 274, 32 47 85 275, 32 47 85 313 i 32 47 85 342.

Można je znaleźć także na stronie www.bip.jastrzebie.pl w zakładce zagospodarowanie przestrzenne.


Pozostałe aktualności

Wszystkie aktualności

Polecamy