Strefa mieszkańca

Wybory samorządowe 2018 r.

Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę 21 października.

Obwieszczenie o kandydatach na Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

Obwieszczenie o listach kandydatów na radnych

 

Okręgi wyborcze, ich granice, numery i liczba radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Numer okręgu

wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych

wybieranych

w okręgu

1

Sołectwo Skrzeczkowice, Sołectwo Borynia, Sołectwo Szeroka, Osiedle 1000-lecia – Szeroka, Osiedle Jastrzębie Górne i Dolne, Osiedle Zofiówka, Sołectwo Bzie, Osiedle Przyjaźń

 

6

2

Osiedle Bogoczowiec, Osiedle Zdrój, Osiedle Chrobrego, Osiedle Tuwima, Osiedle Gwarków, Sołectwo Moszczenica, Osiedle Złote Łany

 

7

3

Osiedle Pionierów, Osiedle Arki Bożka, Sołectwo Ruptawa – Cisówka

5

4

Osiedle Staszica, Osiedle Morcinka, Osiedle Barbary

5

 

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Jastrzębiu-Zdroju dla wyborów do Rady Miasta oraz wyborów Prezydenta Miasta wyznaczona została w Urzędzie Miasta, al. Piłsudskiego 60, sala nr 130A, tel. 32 47-85-128.

Dyżury urzędnika wyborczego

Kalendarz wyborczy

Kodeks wyborczy

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

Krajowe Biuro Wyborcze Bielsko-Biała

Państwowa Komisja Wyborcza

Komunikat komisarza wyborczego w sprawie miejsca, czasu i terminu przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie - obwody

Informacja o sporządzeniu spisu wyborców


Pozostałe aktualności

Wszystkie aktualności

Polecamy